29. prosince A

29. prosince

Dnešní texty navazují na včerejší tematiku: všímají si pláče. První verš (v. 15) SZ textu (Jr 31, 15-31): „V Rámě je slyšet bědování a hořký pláč. Ráchel oplakává své syny“ použil Matouš při líčení zabíjení chlapců v Betlémě (Mt 2,18). V evangeliu (19, 41-44) Ježíš pláče nad Jeruzalémem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: