28. prosince A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

28. prosince

V tento den se tradičně vzpomíná na děti zabité Herodem v Betlémě – „Mláďátka“. Texty se týkají dětí. Ve SZ (Iz 49, 13-23) to dokládá v. 15: „Cožpak může žena zapomenout na své miminko?“ V evangeliu (Mt 18, 1-4) Ježíš přivolá dítě a staví jej doprostřed svých učedníků.

Publikováno:
Poslední úprava: