27. prosince A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

27. prosince

Čtení dnů po Vánocích jsou inspirovány (ačkoli to není nikde výslovně zmíněno) svátky, které byly v kalendáři ještě předtím, než vznikly Vánoce.

Texty se týkají apoštola a evangelisty Jana. Podle Augustina je autor Janova evangelia přirovnáván, vzhledem ke své duchovní moudrosti, k orlu, vznášejícímu se výš a výš. Moudrost je charakterizována ve SZ čtení (Př 8, 22-31). NZ čtení je vybráno z 1. listu Janova (1 J 5, 1-12), který je jakýmsi průvodním textem k Janovu evangeliu.

Publikováno:
Poslední úprava: