26. prosince A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

26. prosince

Čtení dnů po Vánocích jsou inspirovány (ačkoli to není nikde výslovně zmíněno) svátky, které byly v kalendáři ještě předtím, než vznikly Vánoce.

Dnešní perikopy směřují k jáhnovi a prvnímu mučedníku Štěpánovi. Ve SZ čtení z deuterokanonické knihy Moudrosti (Mdr, 7-15) je klíčovým veršem: „Svévolníci ponesou trest podle toho, jak smýšleli, že nedbali na spravedlivého a odpadli od Hospodina.“. NZ čtení (Sk 7,59 – 8,8) zmiňuje kamenování Štěpána, ale i působení dalšího z jáhnů Filipa.

Publikováno:
Poslední úprava: