24. prosince dopoledne A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

24. prosince dopoledne

Tři dny před Vánocemi volí lekcionář texty svědčící o bezprostředním příchodu svátků.

Optimistické čtení z Tritoizajáše (Iz 60, 1-6) je stejné jako o slavnosti Epifanie.
NZ lekce (L 1, 67-80) obsahuje Benediktus – chvalozpěv Zachariáše po narození Ježíšova Předchůdce Jana.

Publikováno:
Poslední úprava: