23. prosince A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

23. prosince
Tři dny před Vánocemi volí lekcionář texty svědčící o bezprostředním příchodu svátků.

Témata tohoto dne se již v adventu objevila. SZ čtení (2 Sa 7, 18.23-29) s klíčový místem „Hospodin postaví dům tobě“ (2 Sa 7,11c) se objevilo v pá a so před 4. nedělí adventní A.

NZ lekce (Ga 3, 6-18) o vyvolení Abrahama obsahuje požehnání: „V tobě budou požehnány všechny národy“. (Ga 3,8) Univerzalita spásy byla tématem 2. neděle adventní A.

Publikováno:
Poslední úprava: