22. prosince A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

22. prosince

Tři dny před Vánocemi volí lekcionář texty svědčící o bezprostředním příchodu svátků.

Ze SZ čtení (Iz 33, 17-22) je klíčovým místem: „Pohleď na Sijón, město našich svátků, tvé oči uvidí Jeruzalém, klidný příbytek…“ (Iz 33, 20a)

V NZ čtení (Zj 22, 6-7.17-22) to jsou slova „přijdu brzy“ (Zj 22,7; Zj 22,20)

Publikováno:
Poslední úprava: