2. února – Uvedení Páně ABC

Představení Páně

Dnešní den je zařazen mezi několik málo svátků ekumenického lekcionáře, neboť jeho náplň má biblickou oporu. V evangeliu (L 2, 22-40) Josef s Marií, na konci šestinedělí, přináší prvorozence do chrámu, aby přinesli oběť. Očekávají je tam starci Simeon a Anna. Simeonovo kantikum Nunc dimittis: „Nyní, Panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou jsi připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele.“ (L 2, 29-32) je v řadě církví zařazeno jako součást modlitby na uzavření dne (kompletáře).

1. čtení (Mal 3, 1-4) je voleno s ohledem na na verš „… vstoupí náhle do svého chrámu …“ (Mal 3,1) .

2. čtení (Žd 2, 14-18) koresponduje s tematikou záchrany zvěstovanou v evangeliu.

Publikováno:
Poslední úprava: