2. neděle po Vánocích ABC

K situaci, kdy je tato neděle v kalendáři zařazena dochází asi v 1/3 roků (přesněji v 36,4%). Jsou to roky, kdy na období mezi 26.12. až 5.1. připadnou dvě neděle.

Jako evangelijní čtení – J 1, (1-9).10-18 – je znovu zařazen prolog Janova evangelia – nejstarší dochovaný vánoční text – oproti Vánocům rozšířený o verše 15-18.

Epištola (Ef 1, 3-14) obsahuje kristologický hymnus zřejmě v liturgii užívaný již při sepsání listu.

SZ čtení možno volit mezi protokanonickým (Jr 31, 7-14) a deuterokanonickým (Sir 24, 1-12). Obě obsahují jakousi vzdálenou předzvěst obsahu Vánoc – inkarnace.

Publikováno:
Poslední úprava: