2. ledna B

2. ledna

Všední dny začátku Nového roku se zaměřují na různé aspekty života s Hospodinem. Tématem dnešního dne je pravá moudrost a rozumnost. Ve SZ lekci (Př 1, 1-7) čteme o „poznání moudrosti a kázně, k porozumění řečem rozumným“ (Př 1,1). V NZ čtení (Jk 3, 13-18) „Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný?“ (Jk 3,13).

Publikováno:
Poslední úprava: