2. ledna A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

2. ledna

Všední dny začátku Nového roku se zaměřují na začátky božího zjevování a zaslíbení svému lidu.

Dnešní čtení začínají Abrahamem. SZ čtení (Gn 12, 1-7) popisuje první výzvu Hospodinovu i Abramovu odpověď. NZ čtení (Žd 11, 1-12) tyto události reflektuje.

Publikováno:
Poslední úprava: