1. ledna ABC

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

Na Nový rok jsou k disposici dvě sady čtení. První je převzata z římského lekcionáře (doplněného o variantu při výběru 2. čtení) kde se osmý den (oktáv) po Narození Páně slaví obřezání Páně spojené s pojmenováním chlapce (L 2,21), a zároveň rolí Marie: „Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci“ (L 2,19). Jedna z možností druhého čtení (Ga 4, 4-7) je vybrána kvůli zmínce „narozeného z ženy“ (Ga 4,4), druhá varianta (Fp 2, 5-11) je vybrána proto, že hymnus o Kristu obsahuje: „Bůh ho povýšil nade vše a dal mu jméno…“ (Fp 2,9) První čtení (Nu 6, 22-27) obsahující „Aronské požehnání“ se této tematice vymyká a je voleno s ohledem na začátek občanského roku.

Druhá sada čtení, nově vytvořená, se tématice času věnuje cele. 1. čtení (Sir 3, 1-13): „Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem svůj čas.“ (Sir 3,1). 2. čtení si všímá konce času (Zj 21, 1-6a). Rovněž evangelium (Mt 25, 31-46) se věnuje využití času s ohledem na jeho konec.

Publikováno:
Poslední úprava: