Středa po 7. neděli po Zjevení Páně C – L 17, 1-4

1 Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pohoršení, běda však tomu, skrze koho přicházejí.2 Pro toho by bylo lépe, kdyby mu přivázali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby pohoršil jednoho z těchto maličkých. 3 Mějte se na pozoru. Zhřeší-li tvůj bratr, pokárej ho, a (uzná-li svou vinu), odpusť mu.4 A zhřeší-li proti tobě sedmkrát za den a sedmkrát se k tobě obrátí se slovy: ‚Uznávám svou vinu, odpusť mi‘, odpustíš mu.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: