Středa po 26. neděli v mezidobí B – Ž 140

2Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého, ochraň mě před násilníky, 3kteří v srdci vymýšlejí špatnosti a každý den se chystají k bojům. 4Jazyk si brousí jako hadi, za svými rty mají zmijí jed. Sela. 5Chraň mě, Hospodine, před rukama ničemů, ochraň mě před násilníky, kteří vymýšlejí, jak mi podrazit nohy. 6Pyšní mi nastražili past, rozprostřeli síť z provazů u stezky, položili mi léčky. Sela. 7Řekl jsem Hospodinu: Ty jsi můj Bůh! Hospodine, vyslyš mé úpěnlivé prosby! 8Panovníku Hospodine, má mocná spáso! V den boje mi kryješ hlavu. 9Hospodine, nesplň ničemovi jeho touhy, ať nedosáhne svých cílů — vyvyšovali by se. Sela. 10Hlavu těch, kdo mě obkličují, ať zachvátí trápení jejich rtů. 11Ať na ně padne řeřavé uhlí, ať je srazí do ohně, někam do rokliny, aby už nepovstali. 12Člověk pomlouvačného jazyka v zemi neobstojí, zlo dopadne násilníka ráz na ráz. 13Vím, že Hospodin zjedná nuznému právo, chudému spravedlivý soud. 14Ano, spravedliví budou vzdávat chválu tvému jménu, přímí budou přebývat před tvou tváří.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: