Středa po 2. neděli velikonoční A – Mt 12, 38-42

28Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království. 29Nebo jak může někdo vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek, jestliže siláka nejdříve nespoutá? A teprve pak vyloupí jeho dům. 30Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. 31Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. 32A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: