Sobota před 7. nedělí po Zjevení Páně C – L 12, 57-59

57 „Proč i sami od sebe nerozsuzujete, co je správné?58 Když jdeš se svým protivníkem k vládci, usiluj o vyrovnání s ním cestou, aby tě nevlekl k soudci a soudce tě nepředal biřici a biřic tě neuvrhl do vězení.59 Pravím ti, že odtamtud jistě nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: