Sobota před 6. nedělí po Zjevení Páně C – Ž 1

1Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a (v zasedání posměvačů neusedne,) 2ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá (ve dne i v) noci. 3Bude jako strom zasazený u (přívodů vody,) který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. 4Ne tak ničemové. Ti jsou jako plevy odvívané větrem. 5Proto ničemové na soudu neobstojí, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých. 6Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná, cesta ničemů se ztrácí.

Publikováno:
Poslední úprava: