Sobota před 6. nedělí po Zjevení Páně C – L 11, 24-28

24 „Když nečistý duch vyjde od člověka, prochází bezvodými místy a hledá odpočinutí; a když je nenachází, [tehdy] si říká: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘25 A když přijde, nalezne dům prázdný, zametený a vyzdobený. 26 Potom jde a vezme s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám; vejdou a bydlí tam. A poslední věci onoho člověka se stávají horšími než ty první.“27 Stalo se, když toto říkal, že jedna žena ze zástupu pozvedla hlas a řekla mu: „Blahoslavené lůno, které tě nosilo, a prsa, z nichž jsi sál!“28 Ale on řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: