Sobota před 6. nedělí po Zjevení Páně C – Jr 17, 1-4

1Judův hřích je zapsán železným rydlem, diamantovým hrotem; je vyryt na tabulku jejich srdcí a na rohy vašich oltářů. 2Jejich synové myslí na své oltáře a na své posvátné kůly, na zelené stromy, na vyvýšená návrší, 3(na horách, na poli. Tvůj) majetek a všechny tvé poklady vydám za kořist, tvá návrší kvůli hříchu páchanému na celém tvém území. 4Opustíš, a to kvůli sobě, své dědictví, které jsem ti dal, a nechám tě otročit tvým nepřátelům v zemi, kterou neznáš; protože jste zanítili oheň mého hněvu, a ten bude hořet navěky.

Publikováno:
Poslední úprava: