Pátek před 8. nedělí po Zjevení Páně C – 1 Te 4, 13-18

13 Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. 14 Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také (ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede) s ním.15 Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, 16 protože (za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a) Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. 17 Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. 18 Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: