Čtvrtek před 10. nedělí v mezidobí A – Gn 13, 1-18

1Tak vystoupil Abram z Egypta se svou ženou i se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot. 2Abram (měl velké množství) dobytka, stříbra i zlata. 3A postupoval po svých denních pochodech od Negebu až k Bét-elu, až na místo mezi Bét-elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, 4k místu oltáře, který tam na počátku udělal. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. 5Také Lot, který putoval s Abramem, měl ovce, skot a stany. 6Ale země (jim nestačila), aby bydleli spolu, protože jejich majetek byl tak velký, že nemohli bydlet spolu. 7Až nastal spor mezi pastýři dobytka Abramova a pastýři dobytka Lotova. (V zemi tenkrát bydleli Kenaanci a Perizejci.) 8Abram řekl Lotovi: Ať není svár mezi mnou a tebou a mezi mými pastýři a tvými pastýři, neboť jsme muži bratři.

Publikováno:
Poslední úprava: