7. neděle po Zjevení Páně C – L 6, 27-38

27 Ježíš řekl zástupům: „Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.28 Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří.29 Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili. 30 Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic nazpět.31 Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim.32 A jestliže milujete ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.33 A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte zásluhu? I hříšníci dělají totéž.34 A půjčíte-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek.35 Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a (neočekávejte něco na oplátku). A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým.36 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ 37 „Nesuďte, (a zajisté nebudete) souzeni. Neodsuzujte, (a zajisté nebudete) odsouzeni. Promíjejte, a bude vám prominuto. 38 Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť (jakou měrou) měříte, takovou vám bude naměřeno.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: