7. neděle po Zjevení Páně C – Gn 45, 3-11.15

3Josef bratrům řekl: Já jsem Josef. Je můj otec ještě naživu? Ale jeho bratři mu nebyli schopni odpovědět, protože z něho byli vyděšeni. 4Josef tedy bratrům řekl: Jen ke mně přistupte. Když přistoupili, řekl: Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. 5A teď se netrapte a nehněvejte se (na sebe,) že jste mne sem prodali. Neboť Bůh mne poslal před vámi pro zachování života. 6Protože to byly dva roky hladu v zemi, ale orba a žeň nebude ještě pět let. 7Bůh mne poslal před vámi, (aby zajistil váš ostatek) na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. 8Nyní tedy ne vy jste mě sem poslali, nýbrž Bůh. On mě učinil otcem faraonovi, pánem celého jeho domu a vládcem celé egyptské země. 9Rychle vystupte k otci a řekněte mu: Toto vzkazuje tvůj syn Josef: Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Neotálej a sestup ke mně. 10Usadíš se v zemi Gošenu a budeš blízko mě ty, tvoji synové i synové tvých synů, tvůj brav i tvůj skot a vše, co máš. 11Budu se tam o tebe starat, protože bude ještě pět let hladu, abys nezchudl ty, tvůj dům ani nic z toho, co máš. 15Pak políbil všechny bratry a plakal při nich. Teprve potom s ním jeho bratři byli schopni mluvit.

Publikováno:
Poslední úprava: