7. neděle po Zjevení Páně C – 1 K 15, 35-38.42-50

35 Někdo však řekne: ‚Jak vstanou mrtví?‘ ‚V jakém těle přijdou? ‘36 Pošetilý člověče! To, co zaséváš, neobživne, jestliže to neumře. 37 A co zaséváš, není to tělo, které má vzniknout, nýbrž holé zrno, například pšeničné nebo nějaké jiné.38 Bůh mu však dává tělo, jak to sám chtěl: každému semeni jeho vlastní tělo.42 Tak je tomupři vzkříšení mrtvých: Zasévá se v porušitelnosti, vstává v neporušitelnosti; 43 zasévá se v potupě, vstává ve slávě; zasévá se v slabosti, vstává v moci.44 Zasévá se tělo duševní, vstává tělo duchovní. Je-li tělo duševní, je také tělo duchovní.45 Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím. 46 Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní, a potom duchovní.47 První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk [Pán] z nebe.48 Jaký je ten pozemský, takoví i ti pozemští; a jaký ten nebeský, takoví i ti nebeští.49 A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeskéko. 50 Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: