6. neděle po Zjevení Páně C – Jr 17, 5-10

5 Toto praví Hospodin: Prokletý je muž, který spoléhá na člověka, tělo pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od Hospodina.6 Bude jako jalovec v pustině, neuvidí, když přijde dobro, usídlí se na vyprahlých místech v pustině, v solné, neobydlené zemi.7 Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin.8 Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka; nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené; neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce.9 Srdce je (lstivé nade vše,) je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí?10 Já, Hospodin, zkoumám (srdce a zkouším ledví,) abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: