6. neděle po Zjevení Páně C – 1 K 15, 12-20

12Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení mrtvých? 13Není-li vzkříšení mrtvých, pak nevstal ani Kristus. 14Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra 15a my (jsme se také stali) falešnými Božími svědky — vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. 16Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. 17Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. 18Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. 19Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme (nejubožejší ze všech) lidí. 20Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli.

Publikováno:
Poslední úprava: