31. neděle v mezidobí A – Mt 23, 1-12

1Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2„Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. 3Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte; neboť mluví, ale nečiní. 4Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. 5A všecky své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují třásně svých oděvů, 6mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, 7pozdravy na tržištích a jsou rádi, když je lidé oslovují Rabbi Rabbi. 8Vy se však nenechte nazývat Rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři. 9A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský. 10Ani se nenechte nazývat Vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš. 11Ale největší z vás bude vaším služebníkem. 12Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“

Publikováno:
Poslední úprava: