17. neděle v mezidobí A – Gn 29, 15-28

15Lában Jákobovi řekl: Budeš mi snad sloužit zadarmo, protože jsi můj příbuzný? Oznam mi, jaká bude tvá odměna. 16Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea a mladší se jmenovala Ráchel. 17Lea měla vlídné oči, ale Ráchel byla krásné postavy a krásného vzhledu. 18Jákob miloval Ráchel, proto řekl: Sedm let ti budu sloužit za tvou mladší dceru Ráchel. 19Lában odpověděl: Lépe, když ji dám tobě, než kdybych ji dal někomu jinému. Zůstaň u mne. 20Jákob tedy sloužil za Ráchel sedm let, ale připadalo mu to jako několik dnů, protože ji miloval. 21Potom Jákob řekl Lábanovi: Dej mi mou ženu — protože dny mé služby se naplnily — abych k ní vešel. 22Lában shromáždil všechny místní lidi a uspořádal hostinu. 23Večer pak vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi. A on k ní vešel. 24Lában jí dal svou služku Zilpu, aby byla služkou jeho dcery Ley. 25Nastalo ráno a Jákob uviděl, že je to Lea. Řekl Lábanovi: Cos mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě podvedl? 26Lában odpověděl: U nás se to nedělá, aby se mladší provdala před prvorozenou. 27Vyplň této mé dceři svatební týden, ať ti dáme také tu druhou za službu, kterou budeš u mne sloužit ještě dalších sedm let. 28Jákob to tak udělal a vyplnil jí svatební týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel.

Publikováno:
Poslední úprava: