8. 9.

8. Korbinian (+ kol. 725), poustevník, misionář a biskup diecéze Freising.

Vilém ze Saint Thierry (+1148) byl významnou osobností 12. století. Především byl mystikem a autorem duchovních knih, přítelem a blízkým spolutvůrcem mnišské reformy Bernarda z Clairvaux, opatem v Saint-Thierry.

Publikováno:
Poslední úprava: