7. 3.

7. Perpetua a Felicita (+202/203): vznešená Perpetua a otrokyně Felicita byly spolu s dalšími katechumeny v Kartágu zatčeny, ve vězení pokřtěny a poté předhozeny dravé zvěři v době pronásledování za císaře Septima Severa.
Tomáš Akvinský (1225-1274), jeden z nejvýznamnějších středověkých filozofů a teologů, člen dominikánského řádu, prof. na univerzitě v Paříži; po jeho smrti bylo několik vět z jeho děl odsouzeno, v roce 1323 byl svatořečen a roku 1567 prohlášen za „učitele církve“; učitelský úřad římskokatolické církve jej pokládá za „učitele myšlení a za vzor teologického bádání“ (encyklika Fides et ratio, 1998, čl. 43).

Publikováno:
Poslední úprava: