4. 12.

4. Adolf Kolping (1813-1865), obuvník, kněz, zakladatel Katolického spolku tovaryšů (1849) a sociální reformátor.

Barbora (+306), populární světice ve středověku, patronka horníků, o jejím životě informují jen legendy.

Kléméns Alexandrijský (kolem 150 – asi 215), řecký církevní otec, teolog, filosof a světec. Spojoval křesťanství s řeckou filosofií, aby pro něj získal vzdělance.

Publikováno:
Poslední úprava: