30. 9.

30. Jeroným (kol. 347-419/420), církevní učitel, uspořádal latinský překlad bible zvaný Vulgáta.

Publikováno:
Poslední úprava: