3. 2.

3. Blažej, mučedník z počátku 4. století (+316), podle legendy biskupem v Sebaste v Arménii (dnešní Turecko), byl umučen za pronásledování křesťanů v době císaře Diokleciána, je oblíbeným patronem v různých potřebách, především při onemocněních krku;
Ansgar (801-865), biskup spojených diecézí Hamburk a Brémy, je považován za „apoštola severu“ a připravovatele cest křesťanství ve Švédsku a Dánsku;
Simeon (Bohopříjemce) a Anna

Publikováno:
Poslední úprava: