26. 6.

26. Jan a Pavel, mučedníci v Římě asi ve 4. století, o jejich životě a působení nemáme jisté údaje.
Hans Urs von Balthasar (1905-1988), jeden z nejvýznamnějších teologů 20. století, autor originálního systematického díla, v němž pojal teologii jako estetiku, dramatickou teorii a logiku.

Publikováno:
Poslední úprava: