25. 5.

25.Beda Venerabilis (kol. 672-735), anglický spisovatel a autor anglosaských církevních dějin.
Daniel Arnošt Jablonský (1660-1741), vnuk J. A. Komenského a biskup Jednoty bratrské.
Formule svornosti (Formula concordiae), text vypracovaný k usmíření rozporů uvnitř luterského tábora, předložena kurfiřtu saskému (1577).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: