25. 3.

25. Zvěstování Páně, zavedení svátku zřejmě souvisí s jarní rovnodenností, která byla považována za první den stvoření, Kristovy narozeniny, den jeho početí nebo i den jeho smrti na kříži.

Dnešní slavnost připomíná den, kdy byl anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že se má stát matkou Mesiáše, Syna božího. Ústředním bodem oslavy je tajemství vtělení věčného Slova, počátek naší spásy. Je slaven devět měsíců před Vánoci. Na Východě se tento svátek slavil kolem r. 550, v Římě byl zaveden v 7. století.

Publikováno:
Poslední úprava: