25. 10.

25. Karel Martell (+741), franský majardom a král, v bitvě u Poitiers odrazil arabskou expanzi do Evropy (732).

Publikováno:
Poslední úprava: