23. 2.

23. Polykarp ze Smyrny (+155/156), biskup ve Smyrně a mučedník, podle tradice žák apoštola Jana, proto je řazen mezi tzv. apoštolské otce; zachoval se jeho dopis Filipským a zpráva o jeho smrti, která je nejstarší dochovanou  mimobiblickou zprávou o mučednictví;
Jan Valerián Jirsík (1798-1883), českobudějovický biskup, účastník prvního vatikánského koncilu, hlasoval proti prohlášení dogmatu o neomylnosti papeže (v diskusi vyjádřil své přesvědčení, že není ani v bibli ani v tradici a církevní praxi dostatek jasných a nezvratných dokladů, aby se o papežské neomylnosti dalo s nezbytnou jistotou stanovit, že byla vždy, všude a u všech předmětem víry), podporoval české školství, průkopník ekumenismu

Publikováno:
Poslední úprava: