2. 1.

2. Basil Veliký (kol. 330-379), církevní učitel;
Serafím Sarovský (1759-1833), mnich a poustevník, od r. 1825 omilostněný charismatik, duchovní vůdce, tzv. „starec“;
Wilhelm Löhe (1808-1872), luterský teolog a kazatel, podporoval misii v Severní Americe, usiloval o obnovu církve podle apoštolského vzoru, bývá označován za obnovitele evangelické katolicity

Publikováno:
Poslední úprava: