19. 8.

19. Blaise Pascal (1623-1662), francouzský fyzik a matematik (jeho jméno nese mj. jednotka tlaku nebo jeden z programovacích jazyků), po svém obrácení se soustředil na filozofii a teologii, sympatizoval s jansenismem, jeho nejvýznamnější filozoficko-teologické dílo bývá vydáváno pod titulem Myšlenky.
Luterský světový konvent v Eisenachu, ustavující shromáždění ve dnech 19.-24. srpna 1923, jednalo se o předchůdce Světového luterského svazu (viz 1. červenec).
Světová konference pro praktické křesťanství ve Stockholmu, první ekumenická konference, jíž se zúčastnili delegáti přímo pověření svými církvemi, soustředila se na spolupráci v sociálních úkolech a držela se embarga na otázky učení (1925).

Publikováno:
Poslední úprava: