18. 3.

18. Cyril Jeruzalémský (asi 315-386), teolog a biskup v Jeruzalémě, jeho katecheze podávají důležité svědectví o názorech na křest a eucharistii, v roce 1882 prohlášen „učitelem církve“.

Publikováno:
Poslední úprava: