17. 11.

17. Robert Owen (1771-1858), anglický sociální reformátor.
Jakob Böhme (1575-1624), německý mystik.
Alžběta Uherská či Duryňská (1207-1231), dcera uherského krále, věnovala se charitativní činnosti.

Řehoř Divotvůrce (kolem 210 – asi 270),  řecký maloasijský teolog a biskup staré církve. Významně přispěl k šíření křesťanství v oblasti Pontu. Jeho spisy jsou důležité pro rozvoj učení církve před prvním nikajským koncilem.

Publikováno:
Poslední úprava: