15. 11.

15. Jan Amos Komenský (1592-1670), biskup Jednoty bratrské, pedagog, vědec a spisovatel, po porážce stavovského povstání se musel jako bratrský kněz skrývat, roku 1628 odešel do Polska, zemřel v Amsterodamu.
Albert Veliký (kol. 1193-1280), dominikánský teolog, učitel Tomáše Akvinského, biskup v Řezně. V roce 1931 prohlášen za církevního učitele, je patronem přírodovědců.
Hermann Dietzfelbinger (1908-1984), teolog, zemský biskup evangelické luterské církve v Bavorsku (1955-1975).
Johannes Kepler (1571-1630), německý matematik, astronom a astrolog, působil také v Praze na dvoře Rudolfa II.

Publikováno:
Poslední úprava: