14. 2.

14. Cyril (+869), vl. jménem Konstantin, Cyril je řeholní jméno, apoštol Slovanů, zemřel v Římě, krátce po získání příslibu uznání slovanské řeči jako řeči liturgické od papeže Hadriána II.; v římskokatolickém kalendáři: Cyril a Metoděj, spolupatronové Evropy

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: