14. 12.

14. Jan od Kříže (1542-1591), španělský kněz a mystik, člen a reformátor karmelitánského řádu (spolu s Terezií z Avily), r. 1926 jej papež Pius XI. jmenoval učitelem církve.

Publikováno:
Poslední úprava: