14. 11.

14. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), německý filozof a všestranný vzdělanec, průkopník jednoty a tolerance mezi náboženstvími. Bratrská konfese (1535), bratrská šlechta předložila konfesi králi ve Vídni.

Publikováno:
Poslední úprava: