13. 1.

13. Hilarius z Poitiers (kol. 315-367), církevní učitel, bojoval proti arianismu na Západě, vyhnanství na Východě využil ke studiu východní teologie;

Jan Augusta (1500-1572), biskup Jednoty bratrské v Litomyšli, 1548-1564 byl vezněn na Křivoklátě

Publikováno:
Poslední úprava: