11. 4.

11. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), francouzský jezuitský teolog, filozof a přírodovědec, ve svém díle usiloval o syntézu teologie a přírodních věd.

Publikováno:
Poslední úprava: