Liturgie smíření

Na začátku Velkého postu, na Popeleční středu 2. března budeme slavit ve 21.15 ve 3. patře liturgii smíření. Připravuje ji Tomáš Drobík, člen evangelické liturgické iniciativy Coena. Slavíme, jak nás hříšné lidi Ježíš smířil s Bohem. Je dobré se předem seznámit s texty, které budeme číst: Iz 58, 1-12; 2 K 5,20b – 6,10 a Mt 6, 1-6.16-21. Poslouží jako sudidlo/měřítko našeho postoje, našeho jednání. Na biblické texty odpovíme jednak přijetím znamení popela, jednak stručným vyznáním (každý sám za sebe) jako znamením hříšnosti.

Publikováno:
Poslední úprava: