Kázání Hany Hoškové (3. r.) 20.9.2020 ve Strašicích

25. neděle v mezidobí A – Mt 20, 1-16 (dělníci na vinici)

Když jsem si četla slova evangelisty Matouše, okamžitě jsem pocítila vnitřní porozumění dělníkům pracujících celý den. V řečtině se pro to, co pociťovali používá výraz „zlé oko“, což můžeme přeložit jako závist nebo hněv. Když se podídáme na jiná místa bible, kde je Marta pohoršená a naštvaná na svoji sestru Marii, že ji nepomáhá, nebo jak je naštvaný starší bratr na svého mladšího marnotratného, vidíme, že je to hněv lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že to udělali správně, kdo si odepřeli pohodlí a ukázněně udělali správnou věc a vadí jim, že těm líným, zbabělým, méně výkonným by to mělo projít zadarmo.

Můžeme se na to kouknout jako na určitou náboženskou urputnost, ale NEJEN náboženskou. Myslím si, že hlubší problém, se kterým se pere každý z nás, – jak náboženský zákoník, tak rozmazlený mileniál je zaměřený na výkon a měření vlastní, a i cizí hodnoty podle výkonu.

Strach, který nás pohání je strachem, že moje vlastní hodnota je určována mojí schopností podat výkon. Jako holky, co kvůli přísným dietám skončí s anorexií, kluci, kteří si trhají šlachy v posilovně, tátové, kteří workoholicky šílejí v práci a netráví pak čas doma s dětmi.

Každá doba má svoje způsoby, jak zběsile dokazovat sobě i vesmíru, že mám hodnotu a že si zasloužím kyslík k dýchání, protože podávám dostatečný výkon.

Ale když se znovu zaposloucháme, co nám říkají evangelia, žádnou odměnu za urputnou snahu nenajdeme. Naopak. Ježíš laskavě a přátelsky Martě domlouvá, otec staršímu synu laskavě a vlídně domlouvá a přemlouvá ho k smířlivému postoji vůči tomu méně výkonnému. V Matoušově evangeliu, které jsme si četli vidíme, že hospodář oslovuje rozhořčeného dělníka „příteli“.

Tyto příklady laskavé domluvy chtějí těm do výkonu zakletým dříčům pomoci, chtějí je vyvést z jejich utrápené zběsilosti a pozvat je k pokoji a radosti, protože v království nebeském je to jinak, než si myslí. Starší syn je stejně milovaný našim otcem jako ten mladší. Ten starší syn se pouze musí dozvědět, že nemusí a nemá zápasit o přijetí, protože ho už má. Těm dělníkům, co dřeli celý den hrozně vadilo, že dostanou stejně jako ti, co pracovali méně a podali menší výkon. Stejně jako má starší a úspěšnější bratr vztek na svého mladšího, a i na svého otce, který je má rád stejně. Ale v království nebeském je to jinak, jak říká Ježíš. Boží láska je zadarmo pro každého bez rozdílu, nemůžeme si ji zasloužit a nemůžeme si ji ani nárokovat.

Bůh je jako maminka, která se nakloní ke každému ze svých dětí a každému pošeptá: „Tebe já miluji nejvíc“ a je to pokaždé pravda.

Jak říká jeden moudrý Láďa Heryán, hlavní myšlenka bible je v tom, že Boží láska je zadarmo.

Publikováno:
Poslední úprava: